Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2013 398/2012 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2011 - 31.12.2012 Delená účinnosť
15.06.2010 - 31.12.2010