Vyhláška č. 26/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z.

Čiastka 16/2010
Platnosť od 30.01.2010 do31.12.2013
Účinnosť od 01.02.2010 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.

OBSAH