Oznámenie č. 256/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o činnosti slovensko-francúzskych bilingválnych sekcií medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky

Čiastka 102/2010
Platnosť od 09.06.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 18. mája 2010 v súlade s článkom 11 ods. 1.