Rozhodnutie č. 25/2010 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 15/2010
Platnosť od 28.01.2010

OBSAH

25

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 20. januára 2010

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 29. mája 2010;

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Pavol Paška v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 25/2010 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 29. mája 2010

ObecVolí saOkresKraj
Šaštín-Strážeprimátor SenicaTrnavský kraj
Nová Bošácastarosta Nové Mesto nad VáhomTrenčiansky kraj
Horná Mariková poslanecPovažská Bystrica
Podhorany poslanecNitraNitriansky kraj
Osádkastarosta Dolný KubínŽilinský kraj
Vyšný Kubínstarosta 
Vavrišovostarosta Liptovský Mikuláš
Šuricestarosta LučenecBanskobystrický kraj
Tornaľaprimátor Revúca
Kráľstarosta Rimavská Sobota
Valentovcestarosta MedzilaborcePrešovský kraj
Ruská poslanecMichalovceKošický kraj
Trnava pri Laborcistarosta 

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 25/2010 Z. z.

LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 29. mája 2010

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec 5. 3. 2010
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné zastupiteľstvo25. 3. 2010
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany
a nezávislí kandidáti
4. 4. 2010
55 dní14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany4. 4. 2010
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej  komisie
miestna
volebná komisia
9. 4. 2010
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obcemiestna
volebná komisia
14. 4. 2010
40 dní10 – 2Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestnostístarosta obce19. 4. 2010
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
24. 4. 2010
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
29. 4. 2010
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec4. 5. 2010
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany9. 5. 2010
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
12. 5. 2010
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
14. 5. 2010
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
27. 5. 2010
 26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
29. 5. 2010