Rozhodnutie č. 25/2010 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 15/2010
Platnosť od 28.01.2010

OBSAH