Vyhláška č. 234/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách

Čiastka 94/2010
Platnosť od 29.05.2010
Účinnosť od 01.06.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2010 Aktuálne znenie