Vyhláška č. 232/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/2010
Platnosť od 28.05.2010
Účinnosť od 01.06.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.05.2010