Oznámenie č. 230/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice

Čiastka 92/2010
Platnosť od 27.05.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2010.