Oznámenie č. 23/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 13. októbra 2005 č. 141.601/2005-SEVS o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Čiastka 13/2010
Platnosť od 22.01.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2010.