Vyhláška č. 227/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

(v znení č. r1/c96/2010 Z. z.)

Čiastka 92/2010
Platnosť od 27.05.2010
Účinnosť od 01.06.2010

OBSAH