Rozhodnutie č. 225/2010 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 91/2010
Platnosť od 25.05.2010

225

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 19. mája 2010

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí,

určujem

deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.

Pavol Paška v. r.