Rozhodnutie č. 225/2010 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 91/2010
Platnosť od 25.05.2010

Pôvodný predpis

25.05.2010