Zákon č. 224/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 91/2010
Platnosť od 25.05.2010
Účinnosť od 01.09.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.05.2010