Oznámenie č. 219/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách

Čiastka 88/2010
Platnosť od 20.05.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Pôvodný predpis

20.05.2010