Zákon č. 217/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 88/2010
Platnosť od 20.05.2010
Účinnosť od 01.07.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2010 Aktuálne znenie