Oznámenie č. 213/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky na roky 2010 – 2013

Čiastka 85/2010
Platnosť od 19.05.2010
Redakčná poznámka

Program nadobudne platnosť 19. mája 2010 v súlade s článkom 15 ods. 1.