Oznámenie č. 208/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu č. 14 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa mení a dopĺňa kontrolný systém dohovoru

Čiastka 84/2010
Platnosť od 18.05.2010
Účinnosť od 18.05.2010
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 1. júna 2010 v súlade s článkom 19 pre všetky strany protokolu.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.05.2010 r2/c119/2010 Z. z. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

18.05.2010