Nariadenie vlády č. 206/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok

Čiastka 82/2010
Platnosť od 15.05.2010
Účinnosť od 15.05.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.05.2010