Vyhláška č. 202/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie

Čiastka 79/2010
Platnosť od 08.05.2010
Účinnosť od 15.05.2010 do30.06.2015
Zrušený 145/2015 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.2010 - 30.06.2015

Pôvodný predpis

08.05.2010