Zákon č. 199/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 79/2010
Platnosť od 08.05.2010
Účinnosť od 01.10.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

08.05.2010