Zákon č. 198/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Čiastka 79/2010
Platnosť od 08.05.2010
Účinnosť od 01.06.2010

OBSAH