Oznámenie č. 176/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, ktorým bolo priradené číslo Európskeho spoločenstva

Čiastka 74/2010
Platnosť od 30.04.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2010.