Oznámenie č. 173/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o súkromných agentúrach zamestnania č. 181 z roku 1997

Čiastka 72/2010
Platnosť od 30.04.2010
Účinnosť od 30.04.2010
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 10. mája 2000 v súlade s článkom 18 ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 22. februára 2011 v súlade s článkom 18 ods. 3.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.2010 r1/c77/2010 Z. z. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.04.2010