Oznámenie č. 171/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane práva organizovať sa a o postupoch pri určovaní podmienok zamestnania vo verejnej službe č. 151 z roku 1978

Čiastka 70/2010
Platnosť od 30.04.2010
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 25. februára 1981 v súlade s článkom 11 ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 22. februára 2011 v súlade s článkom 11 ods. 3.