Vyhláška č. 170/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Čiastka 69/2010
Platnosť od 29.04.2010
Účinnosť od 01.05.2010 do31.08.2019
Zrušený 138/2019 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2010 - 31.08.2019

Pôvodný predpis

29.04.2010