Nariadenie vlády č. 168/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel

(v znení č. 176/2014 Z. z.)

Čiastka 69/2010
Platnosť od 29.04.2010
Účinnosť od 01.07.2014 do30.04.2018
Zrušený 126/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2014 - 30.04.2018 176/2014 Z. z.
01.05.2010 - 30.06.2014

Pôvodný predpis

29.04.2010