Nariadenie vlády č. 162/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky

Čiastka 67/2010
Platnosť od 17.04.2010 do19.07.2011
Účinnosť od 01.12.2010 do19.07.2011
Zrušený 63/2011 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2010 - 19.07.2011

Pôvodný predpis

17.04.2010