Vyhláška č. 161/2010 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Čiastka 66/2010
Platnosť od 17.04.2010 do30.04.2011
Účinnosť od 01.05.2010 do30.04.2011
Zrušený 114/2011 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2010 - 30.04.2011

Pôvodný predpis

17.04.2010