Oznámenie č. 160/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 65/2010
Platnosť od 15.04.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.