Vyhláška č. 159/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 203/2008 Z. z.

Čiastka 65/2010
Platnosť od 15.04.2010 do31.12.2012
Účinnosť od 15.04.2010 do31.12.2012
Zrušený 414/2012 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.2010 - 31.12.2012