Oznámenie č. 150/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Albánskej republiky o vykonávaní Dohody zo 14. apríla 2005 medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda)

Čiastka 60/2010
Platnosť od 09.04.2010
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 22. februára 2010 v súlade s ustanovením článku 7 písm. b) rokovacieho poriadku Spoločného readmisného výboru.

Pôvodný predpis

09.04.2010