Vyhláška č. 147/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov

Čiastka 60/2010
Platnosť od 09.04.2010 do31.12.2013
Účinnosť od 15.04.2010 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.2010 - 31.12.2013