Vyhláška č. 135/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

Čiastka 56/2010
Platnosť od 02.04.2010 do31.07.2014
Účinnosť od 01.05.2010 do31.07.2014
Zrušený 124/2006 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2010 - 31.07.2014

Pôvodný predpis

02.04.2010