Nariadenie vlády č. 128/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2009 Z. z.

Čiastka 54/2010
Platnosť od 01.04.2010
Účinnosť od 01.04.2010 do14.04.2015
Zrušený 75/2015 Z. z.

OBSAH