Nariadenie vlády č. 127/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov

Čiastka 54/2010
Platnosť od 01.04.2010 do31.12.2010
Účinnosť od 01.04.2010 do31.12.2010
Zrušený 488/2010 Z. z.

OBSAH