Zákon č. 120/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 53/2010
Platnosť od 01.04.2010
Účinnosť od 01.05.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.04.2010