Oznámenie č. 116/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu výmen medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce na rok 2010

Čiastka 52/2010
Platnosť od 30.03.2010
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 9. marca 2010 v súlade s bodom 5.

116

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. marca 2010 bol v Bratislave podpísaný Program výmen medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce na rok 2010.

Program nadobudol platnosť 9. marca 2010 v súlade s bodom 5.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve školstva Slovenskej republiky.