Oznámenie č. 116/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu výmen medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce na rok 2010

Čiastka 52/2010
Platnosť od 30.03.2010
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 9. marca 2010 v súlade s bodom 5.