Oznámenie č. 115/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky na roky 2010 – 2014

Čiastka 52/2010
Platnosť od 30.03.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 9. marca 2010 v súlade s článkom 29.