Zákon č. 111/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 52/2010
Platnosť od 30.03.2010
Účinnosť od 01.05.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2010 Aktuálne znenie