Vyhláška č. 108/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 51/2010
Platnosť od 27.03.2010 do31.12.2013
Účinnosť od 01.04.2010 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2010. Ustanovenie § 22 stráca účinnosť 30. júna 2010.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2010 - 31.12.2013

Pôvodný predpis

27.03.2010