Nariadenie vlády č. 107/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach vydania osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na uskladňovanie plynov a kvapalín

Čiastka 51/2010
Platnosť od 27.03.2010
Účinnosť od 01.04.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2010 Aktuálne znenie