Ústavný zákon č. 100/2010 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 50/2010
Platnosť od 26.03.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH