Vyhláška č. 1/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok

Čiastka 1/2010
Platnosť od 12.01.2010 do31.12.2013
Účinnosť od 01.04.2010 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 12. januára 2010 a ustanovenia § 22 ods. 2 až 7 strácajú účinnosť 31. marca 2010.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2010 - 31.12.2013
12.01.2010 - 31.03.2010