Redakčné oznámenie č. r1/c25/2009 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z.

Čiastka 25/2009
Platnosť od 26.02.2009