Vyhláška č. 75/2009 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch

Čiastka 31/2009
Platnosť od 05.03.2009
Účinnosť od 15.03.2009