Vyhláška č. 74/2009 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

Čiastka 31/2009
Platnosť od 05.03.2009
Účinnosť od 15.03.2009