Nariadenie vlády č. 62/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 28/2009
Platnosť od 27.02.2009 do31.08.2013
Účinnosť od 01.03.2009 do31.08.2013
Zrušený 229/2013 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2009 - 31.08.2013