Nariadenie vlády č. 602/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Čiastka 201/2009
Platnosť od 31.12.2009 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2010 do31.12.2013
Zrušený 498/2013 Z. z.