Zákon č. 60/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 28/2009
Platnosť od 27.02.2009
Účinnosť od 01.03.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2009 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.02.2009